تابلو فرش تبریز طرح سطل گل تولیدی مالکی چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح سطل گل تولیدی مالکی چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح سطل گل تولیدی مالکی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61024
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 82 سانتی متر
رج : 50
طرح : سطل گل مالکی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم