تابلو فرش تبریز طرح سبد گل بابونه تولیدی رسولیتابلو فرش تبریز طرح سبد گل بابونه تولیدی رسولی

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل بابونه تولیدی رسولی

فروخته شده

کد فرش : 61025
محل بافت : تبریز
عرض : 55 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل بابونه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم