تابلو فرش تبریز وان یکاد جل جلاله گل ابریشم

تابلو فرش تبریز وان یکاد جل جلاله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61032
محل بافت : تبریز
عرض : 54 سانتی متر
طول : 71 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز گل ابریشم برجسته بافت