ذرع و نیم تبریز نقشه گنبد گل ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه گنبد گل ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه گنبد گل ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه گنبد گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز نقشه گنبد گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30914
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز بافت طرح جدید گنبد گل ابریشم