قالیچه تبریز نقشه سالاری دو متن جدید شصت رج کاملقالیچه تبریز نقشه سالاری دو متن جدید شصت رج کاملقالیچه تبریز نقشه سالاری دو متن جدید شصت رج کاملقالیچه تبریز نقشه سالاری دو متن جدید شصت رج کامل

قالیچه تبریز نقشه سالاری دو متن جدید شصت رج کامل

فروخته شده

کد فرش : 22094
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز طرح سالاری دو متن جدید چله و گل ابریشم