تابلو فرش طرح گلدان گل تولیدی سیدیان چله و گل ابریشمتابلو فرش طرح گلدان گل تولیدی سیدیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش طرح گلدان گل تولیدی سیدیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61060
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل سیدیان