تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل انتیک چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل انتیک چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61073
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 39 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل آنتیک
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقش گلدان گل آنتیک