مربع سوزنی فرش سیرجانمربع سوزنی فرش سیرجانمربع سوزنی فرش سیرجان

مربع سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40671
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 120 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 0
طرح : شیر و خورشید
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

مربع 1.20 * 1.20 سانتیمتر برجسته باف