قالیچه تبریز طرح جدید صفریان چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید صفریان چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید صفریان چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید صفریان چله و گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید صفریان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22117
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 50
طرح : صفریان جدید تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : سبزآبی
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز نقشه جدید صفریان چله و گل ابریشم