نه متری تبریز طرح جدید شیوا قلم مسی چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح جدید شیوا قلم مسی چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح جدید شیوا قلم مسی چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح جدید شیوا قلم مسی چله و گل ابریشم

نه متری تبریز طرح جدید شیوا قلم مسی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 49996
محل بافت : تبریز
عرض : 250 سانتی متر
طول : 350 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیوا قلم
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 25 کیلوگرم

نه متری تبریز نقشه شیوا قلم چله و گل ابریشم