تابلو فرش تبریز طرح شام آخر تولیدی میزا آقا غمخواری

تابلو فرش تبریز طرح شام آخر تولیدی میزا آقا غمخواری

فروخته شده

کد فرش : 61107
محل بافت : تبریز
عرض : 70 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : شام آخر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه شام آخر لئوناردوداوینچی سایز بزرگ