قالیچه دستباف تبریز طرح جدید کهن کف و حاشیه ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید کهن کف و حاشیه ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید کهن کف و حاشیه ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید کهن کف و حاشیه ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید کهن کف و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22120
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 63
طرح : کهن جدید تبریز
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری تبریز نقشه کهن کف متن و حاشه ابریشم