قالیچه تبریز خطیبی جدید کف و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز خطیبی جدید کف و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز خطیبی جدید کف و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز خطیبی جدید کف و حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز خطیبی جدید کف و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22121
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 60
طرح : خطیبی کف ابریشم تبریز
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز نقشه جدید خطیبی کف و حاشیه ابریشم شصت رج