تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی خاکی ستونی شکارگاهتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی خاکی ستونی شکارگاه

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی خاکی ستونی شکارگاه

آماده فروش

کد فرش : 41028
محل بافت : قم
عرض بدون قاب 28 سانتی متر
طول بدون قاب 92 سانتی متر
عرض با قاب : 50 سانتی متر
طول با قاب : 111 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه