دایره قطر یک متر تبریز پنجاه و پنج رج کف حاشیه ابریشمدایره قطر یک متر تبریز پنجاه و پنج رج کف حاشیه ابریشمدایره قطر یک متر تبریز پنجاه و پنج رج کف حاشیه ابریشمدایره قطر یک متر تبریز پنجاه و پنج رج کف حاشیه ابریشم

دایره قطر یک متر تبریز پنجاه و پنج رج کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50158
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 55
طرح : صادقی
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

دایره قطر یک متر تبریز نقشه صادقی چله و گل ابریشم