زیر تلفنی سرجان نقشه محرمات تمام پشم

زیر تلفنی سرجان نقشه محرمات تمام پشم

فروخته شده

کد فرش : 80680
محل بافت : سیرجان
عرض : 39 سانتی متر
طول : 41 سانتی متر
رج : 0
طرح : محرمات
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

زیر تلفنی سیرجان نقشه محرمات