نواری رومیزی سوزنی سیرجان نقشه محرمات دستباف

نواری رومیزی سوزنی سیرجان نقشه محرمات دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80677
محل بافت : سیرجان
عرض : 32 سانتی متر
طول : 101 سانتی متر
رج : 0
طرح : محرمات
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

نواری رو میزی سیرجان ریز بافت اعلا دستبافت