نواری رومیزی سوزنی سیرجان نقشه خشتی

نواری رومیزی سوزنی سیرجان نقشه خشتی

فروخته شده

کد فرش : 80676
محل بافت : سیرجان
عرض : 34 سانتی متر
طول : 82 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

نواری رو میزی سیرجان بافت طرح خشتی