گلیم سوزنی قوچان قالیچه تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

گلیم سوزنی قوچان قالیچه تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80668
محل بافت : قوچان
عرض : 118 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 0
طرح : سه خشت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه گلیم سوزنی قوچان با طرح سه خشت دستبافت