قالیچه گلیم سوزنی قوچان نقشه محرمات تمام پشم

قالیچه گلیم سوزنی قوچان نقشه محرمات تمام پشم

فروخته شده

کد فرش : 80666
محل بافت : قوچان
عرض : 115 سانتی متر
طول : 183 سانتی متر
رج : 0
طرح : محرمات
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه گلیم سوزنی قوچان تمام پشم رنگ گیاهی طرح محرمات