قالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22147
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم