تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61140
محل بافت : تبریز
عرض : 56 سانتی متر
طول : 74 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه وان یکاد برجسته باف گل ابریشم بدون قاب