قالیچه سه متری تبریز طرح جدید موج مهر قالیچه سه متری تبریز طرح جدید موج مهر قالیچه سه متری تبریز طرح جدید موج مهر قالیچه سه متری تبریز طرح جدید موج مهر قالیچه سه متری تبریز طرح جدید موج مهر

قالیچه سه متری تبریز طرح جدید موج مهر

فروخته شده

کد فرش : 22160
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز شصت رج کف متن و حاشیه ابریشم موج مهر