تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل تولیدی سیدیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل تولیدی سیدیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61125
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 55
طرح : گل سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل تولیدی سیدیان ابریشم