قالیچه سوزنی فرش قوچانقالیچه سوزنی فرش قوچانقالیچه سوزنی فرش قوچانقالیچه سوزنی فرش قوچان

قالیچه سوزنی فرش قوچان

فروخته شده

کد فرش : 20972
محل بافت : قوچان
عرض : 151 سانتی متر
طول : 191 سانتی متر
رج : 0
طرح : هندسی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه برجسته باف رنگ گیاهی