تابلو فرش تبریز طرح چند گلدان گل تولیدی عابدین نژاد

تابلو فرش تبریز طرح چند گلدان گل تولیدی عابدین نژاد

فروخته شده

کد فرش : 61181
محل بافت : تبریز
عرض : 65 سانتی متر
طول : 78 سانتی متر
رج : 55
طرح : چند گلدان گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان های عرضی چله و گل ابریشم