تابلو فرش دستباف تبریز طرح شیرین استاد کاتوزیان برجسته بافتابلو فرش دستباف تبریز طرح شیرین استاد کاتوزیان برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح شیرین استاد کاتوزیان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61187
محل بافت : تبریز
عرض : 76 سانتی متر
طول : 101 سانتی متر
عرض با قاب : 104 سانتی متر
طول با قاب : 127 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیرین
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح شیرین برجسته باف چله و گل ابریشم