ذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری جدید گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری جدید گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری جدید گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری جدید گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز طرح هریس کامپیوتری جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30970
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس کامپیوتری
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز نقشه جدید هریس کامپیوتری گل ابریشم