تابلو فرش دستباف تبریز طرح اسب ها در ساحل چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح اسب ها در ساحل چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح اسب ها در ساحل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61188
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
عرض با قاب : 78 سانتی متر
طول با قاب : 115 سانتی متر
رج : 50
طرح : اسب ها در ساحل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح اسب ها در ساحل چله و گل ابریشم