تابلو فرش تبریز طرح سبد گل بابونه چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح سبد گل بابونه چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل بابونه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61198
محل بافت : تبریز
عرض : 74 سانتی متر
طول : 52 سانتی متر
عرض با قاب : 78 سانتی متر
طول با قاب : 101 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل بابونه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل بابونه چله و گل ابریشم