تابلو فرش دستباف تبریز طرح خیام برجسته باف چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح خیام برجسته باف چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح خیام برجسته باف چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح خیام برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح خیام برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61204
محل بافت : تبریز
عرض : 51 سانتی متر
طول : 68 سانتی متر
عرض با قاب : 73 سانتی متر
طول با قاب : 90 سانتی متر
رج : 50
طرح : خیام
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح خیام برجسته باف