قالیچه دستباف نقشه جدید طرح ماهی جدید نه متن پنجاه رجقالیچه دستباف نقشه جدید طرح ماهی جدید نه متن پنجاه رجقالیچه دستباف نقشه جدید طرح ماهی جدید نه متن پنجاه رجقالیچه دستباف نقشه جدید طرح ماهی جدید نه متن پنجاه رج

قالیچه دستباف نقشه جدید طرح ماهی جدید نه متن پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22177
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 159 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه سه دستباف متری نقشه جدید نه متن ماهی گل ابریشم