حدود 6 متری دستباف سوزنی فرش سیرجانحدود 6 متری دستباف سوزنی فرش سیرجانحدود 6 متری دستباف سوزنی فرش سیرجانحدود 6 متری دستباف سوزنی فرش سیرجان

حدود 6 متری دستباف سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40947
محل بافت : سیرجان
عرض : 202 سانتی متر
طول : 277 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 18 کیلوگرم

حدود شش متر دستبافت برجسته باف رنگ گیاهی