ذرع و نیم دستباف تبریز  ماهی جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز  ماهی جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز  ماهی جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز  ماهی جدید گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز ماهی جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30986
محل بافت : تبریز- خوی
عرض : 105 سانتی متر
طول : 159 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جئدید ماهی گل ابریشم