شش متری سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته بافشش متری سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته بافشش متری سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته بافشش متری سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته باف

شش متری سوزنی فرش دستباف سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 10505
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 197 سانتی متر
طول : 288 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری دستبافت برجسته باف پشم مرینوس