ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشمذرع و چهارک دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشمذرع و چهارک دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشمذرع و چهارک دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشم

ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح جدید علیا گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41036
محل بافت : تبریز
عرض : 70 سانتی متر
طول : 110 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم