قالیچه سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافقالیچه سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافقالیچه سوزنی فرش سیرجان سفارشی بافقالیچه سوزنی فرش سیرجان سفارشی باف

قالیچه سوزنی فرش سیرجان سفارشی باف

فروخته شده

کد فرش : 21044
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 152 سانتی متر
طول : 194 سانتی متر
رج : 0
طرح : سرو و کاج
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه برجسته و اعلا باف رنگ گیاهی