قالیچه بیضی دستباف تبریز طرح قانع پور گل ابریشم قالیچه بیضی دستباف تبریز طرح قانع پور گل ابریشم قالیچه بیضی دستباف تبریز طرح قانع پور گل ابریشم قالیچه بیضی دستباف تبریز طرح قانع پور گل ابریشم

قالیچه بیضی دستباف تبریز طرح قانع پور گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50166
محل بافت : تبریز
عرض : 140 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : قانعی پور
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیلی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

قالیچه بیضی دستبافت تبریز نقشه قانع پور گل ابریشم