شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن گل ابریشمشش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن گل ابریشمشش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن گل ابریشمشش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن گل ابریشم

شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10886
محل بافت : تبریز _ خوی
عرض : 211 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی یازده متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری نقشه جدید ماهی یازده متن گل ابریشم