شش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10887
محل بافت : تبریز
عرض : 206 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 17 کیلوگرم

شش متری دستباف تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم