قالیچه تبریز طرح جدید موج مهر چله ودوکف گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر چله ودوکف گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر چله ودوکف گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر چله ودوکف گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید موج مهر چله ودوکف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22214
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 214 سانتی متر
رج : 50
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه دستباف تبریز طرح موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه و چله ابریشم