قالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان دو کف ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان دو کف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22218
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 60
طرح : صفریان
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه صفریان کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم