قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خردیار کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خردیار کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خردیار کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خردیار کف متن و حاشیه ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خردیار کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22219
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 55
طرح : خردیار جدید
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستباف سه متری تبریز نقشه خردیار دو کف ابریشم