قالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف متن و حاشیه ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22216
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 55
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید موج مهر کف متن و حاشیه ابریشم