تابلو فرش دستباف تبریز طرح کاخ ورسای چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح کاخ ورسای چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح کاخ ورسای چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61265
محل بافت : تبریز
عرض : 52 سانتی متر
طول : 85 سانتی متر
عرض با قاب : 76 سانتی متر
طول با قاب : 107 سانتی متر
رج : 55
طرح : منظره کاخ ورسای
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه کاخ ورسای چله و گل ابریشم