تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل برجسته باف و چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل برجسته باف و چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل برجسته باف و چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61267
محل بافت : تبریز
عرض : 60 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
عرض با قاب : 78 سانتی متر
طول با قاب : 96 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل روی میز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه سبد گل عرضی برجسته باف چله و گل ابریشم