تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل و داس چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل و داس چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل و داس چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61270
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 120 سانتی متر
عرض با قاب : 80 سانتی متر
طول با قاب : 143 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل عرضی و داس
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل های عرضی چله و گل ابریشم