کناره دو متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی پشم ریزکناره دو متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی پشم ریزکناره دو متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی پشم ریزکناره دو متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی پشم ریز

کناره دو متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی پشم ریز

فروخته شده

کد فرش : 41044
محل بافت : بیجار کردستان
عرض : 102 سانتی متر
طول : 194 سانتی متر
رج : 50
طرح : مستوفی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

کناره دو متری دستباف شهر بیجار نقشه مستوفی پشم ریز