دوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلادوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلادوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلادوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلا

دوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلا

فروخته شده

کد فرش : 31029
محل بافت : بیجار کردستان
عرض : 122 سانتی متر
طول : 184 سانتی متر
رج : 50
طرح : لچک ترنج اصیل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

دوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلا