قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22232
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم